• Omriktare driver oss

  Om någon bad oss att beskriva Danfoss Drives med ett enda ord, skulle vi svara ”passion”. Vår passion är att erbjuda möjligheten att stärka konkurrenskraften för centrala tillämpningar inom en mängd olika branscher. Och det märks tydligt inom många delar av vår verksamhet.

  Frekvensomriktare är vårt liv. Danfoss Drives är unika eftersom företaget till hundra procent sysslar med att utveckla, tillverka och leverera frekvensomriktare. Våra högkvalitativa, tillämpningsoptimerade produkter maximerar processresultaten, sparar mest energi och minimerar utsläppen.

  Vi är din partner för frekvensomriktare – vi har gemensamma mål, och vår verksamhet bygger på ömsesidig tilltro och respekt. Eftersom världen omkring oss ständigt förändras fokuserar vi på snabbhet och flexibilitet inom alla våra områden.

  Passionen är en del av vår kultur – hos alla våra medarbetare. När två giganter inom frekvensomriktarindustrin – Danfoss och Vacon – nu har gått samman har vi tillsammans 68 års erfarenhet och 5 000 medarbetare som är specialiserade på motorstyrning inom alla tänkbara branscher och tillämpningar jorden runt. Våra tillverknings- och FoU-anläggningar finns i Kina, Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Italien och USA. Där finns ett tusental forsknings- och utvecklingsingenjörer som också gör oss banbrytande inom teknikområdet – vi har kapaciteten att utmana innovationens gränser. Därmed kan vi hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft och göra det möjligt för världen att i framtiden åstadkomma mer av mindre.

  Vår passion för våra produkter upphör inte bara för att de har övergått i din ägo – vi finns där med våra effektiva livscykeltjänster för att du ska kunna utnyttja dina tillämpningar maximalt. Vi har centrala regionala kompetenscentrum, säljföretag och servicekontor i över 50 länder och representation i över 100 länder. Danfoss Drives har med andra ord både global räckvidd och professionell lokal närvaro. Vårt mål är att inte bara uppfylla utan även överträffa kundernas behov genom att erbjuda ett mycket nära samarbete, utmärkt service och säkerställa att såväl produkter som support finns nära till hands.

  Vi ser passionerat på framtiden. Danfoss Drives har en förmåga att känna igen och handla utifrån de stora trender som påverkar dagens värld. Att utveckla innovativ teknik som tar sig an klimatförändringarna bidrar till hanteringen av den snabba urbaniseringen, och hållbar vatten- och avloppshantering står högt på programmet för vår del.

  Vår omfattande expertis uppskattas också av företag som är aktiva i krävande miljöer. Våra robusta frekvensomriktare för krävande miljöer är problemfria och har en avsevärt längre livslängd. Vid verksamheter som gruv- och mineralbrytning, pappersmassa och papper, marint och offshore förekommer extrema temperaturer, damm och fukt, och där bidrar Danfoss frekvensomriktare till pålitliga tillämpningar och optimerade processer. 

  År 2025 kommer enligt våra beräkningar mer än fem miljarder människor (över hälften av jordens befolkning) att direkt eller indirekt ha nytta av de fördelar som Danfoss Drives fyller deras vardag med. Tillsammans kommer alla installerade frekvensomriktare att bidra till att minska den globala energiförbrukningen med motsvarande 60 timmar per år. Vi är fullständigt övertygade om att omriktare är vägen till en bättre framtid. Och framför allt kommer Danfoss Drives att vara med och forma denna framtid.

  På vilket sätt är Danfoss Drives annorlunda än andra tillverkare av frekvensomriktare?

  Ett konkret exempel på hur vi skiljer oss från våra konkurrenter är att vi är motor- och systemoberoende. Danfoss frekvensomriktare är inte beroende av ett visst styrsystem eller en viss motorteknik. Det gör att du fritt kan välja den motorteknik och motortillverkare som passar bäst för din tillämpning och åstadkomma bästa möjliga prestanda och optimerad energiförbrukning. Genom att välja rätt omriktare och optimera ditt system som helhet kan du nå energibesparingar på upp till 60 %.

  Med hjälp av funktionen för automatisk motoranpassning tar det mindre än tre sekunder att konfigurera Danfoss frekvensomriktare för att styra vilken standardmotor som helst, vare sig det gäller en asynkronmotor (IM), permanentmagnetmotor (PM) eller en synkron reluktansmotor. Den automatiska motoranpassningen kan utföras när omriktaren är stillastående. Och eftersom funktionen inte innebär någon momentbelastning på axeln kan den dessutom utföras på en redan installerad motor.

  När alla motorer styrs av samma frekvensomriktare kan operatörerna använda samma användar- och systemgränssnitt, samma tillägg och samma beprövade och pålitliga teknik för hela effektområdet. Driftsättningstiden blir kortare, utbildningskostnaderna lägre, underhållet blir enklare och minimalt med reservdelar behövs hållas i lager. 

  Titta på denna video för att få veta mer om motor- och systemoberoende.

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/danfoss-drives/about/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.224.111.99", "UserHostName": "54.224.111.99", "UserLanguages": null }