DrivePro® tjänster

 • En frekvensomriktare förväntas hålla en lång tid, och dess livslängd kan sägas vara uppdelad i ett antal faser som alla ser olika ut och ställer olika krav. Alla dessa faser bidrar till värdekedjan och produktens livslängd – hela vägen från konstruktion och dimensionering för en ny anläggning, via inköp, leverans och installation av den nya produkten till den längsta av faserna: användningen. DrivePro®-tjänsterna har utformats för att maximera fördelarna genom att förbättra den totala effektiviteten och lönsamheten och samtidigt minimera driftkostnaderna för Danfoss-omriktarlösningen, oavsett tillämpning och industrisegment.

  DrivePro® verkstadsreparation

  Certifierad servicepersonal använder originalreservdelar och sin expertis för att reparera omriktare. Det här är en service avsedd för frekvensomriktare som kan transporteras till Danfoss verkstad.

  Fördelar:

  • Optimerade kostnader
  • Sex månaders garanti på reparerade/utbytta komponenter

  DrivePro® reparation på fältet

  Certifierad servicepersonal besöker kunden för att undersöka om en produkt kan repareras eller behöver bytas ut. Originalreservdelar och branschexpertis används vid reparationen av omriktare. Det här är en service avsedd för tillfällen där det måste gå snabbt eller då det inte är möjligt att transportera en omriktare till Danfoss-verkstaden.

  Fördelar:
  • Kortare stilleståndstid
  • Sex månaders garanti på reparerade/utbytta komponenter

  DrivePro® service och support

  Detta är en tjänst som ger tillgång till en egen, lokal kundservicerepresentant som kan besvara alla tänkbara Danfoss Drives-relaterade frågor.

  Fördelar:

  • Effektiviserar verksamheten genom snabba svar på frågor om Danfoss frekvensomriktare.
  • Eventuella problem kan lösas snabbt.

  DrivePro® reservdelar

  Precis som när det gäller all annan högeffektiv elektrisk utrustning kan en Danfoss Drives-produkt behöver repareras någon gång under sin livstid. Enskilda reservdelar och reservdelssatser kan snabbt levereras till valfri plats i världen. Reservdelarna är indelade i tre kategorier: reservdelar för egenutförd service, för underhåll och för reparation. Reservdelar för egenutförd service kan användas för underhåll eller reparation av produkten utan föregående serviceutbildning. När det gäller reservdelar för underhåll och reparation måste däremot en certifierad servicetekniker utföra servicen.

  Fördelar:

  • Långa stillestånd undviks genom att rätt reservdelar finns tillgängliga världen över.
  • Danfoss originalreservdelar och originalreservdelssatser är alltid av den allra senaste och bästa versionen.
   

  DrivePro® startservice

  I denna tjänst ingår kontroll av produkten och dess installation, driftsättning och konfigurering av frekvensomriktarna utifrån deras användning samt testkörning. Alla åtgärder och rekommendationer dokumenteras för framtida behov. Målet är att frekvensomriktaren ska fungera på bästa möjliga sätt redan från början och därmed trygga maximal tillgänglighet.

  Fördelar:  
  • Maximerar frekvensomriktarnas livslängd och tillgänglighet tack vare en garanterat korrekt utförd installation och finjustering.
  • Förkortar driftsättningstiden utan att kompromissa med kvaliteten genom effektiva och beprövade startrutiner skräddarsydda för hantering av Danfoss-omriktare ute på fältet.

  DrivePro® underhåll

  Danfoss Drives konstruerar och tillverkar produkter med marknadens bästa kvalitet och prestanda. Men hur bra produkterna än är kan konstant och påfrestande användning, till exempel i krävande driftförhållanden, innebära att åldern tar ut sin rätt.

  Detta är en tjänst som skyddar kundens investering genom att garantera maximal produktion under längsta möjliga tid samtidigt som dyrbar stilleståndstid minimeras.

  Danfoss Drives rycker inte bara ut när något har hänt, utan erbjuder även förebyggande underhåll utifrån ett fördefinierat underhållsschema eller prediktivt underhåll utifrån indikationer från själva produkten.

  Fördelar:

  • Maximerar verksamhetens drifttid.
  • Förhindrar oväntade och dyrbara driftstopp.

  DrivePro® uppgradering

  Denna tjänst innebär att en befintlig produkt uppgraderas med de allra senaste komponenterna och/eller den nyaste programvaran. Det första steget i uppgraderingstjänsten är en utvärdering av de befintliga produkterna och framtagandet av en uppgraderingsplan. Därefter kan Danfoss Drives komma med rekommendationer om vilka framtida behov som blir aktuella vad gäller uppdateringar av program- och maskinvara, inklusive möjligheter till uppgraderingar.

  Fördelar:

  • Maximerar avkastningen på investerat kapital genom att öka omriktarsystemets livslängd.
  • Skyddar investeringen genom att se till att omriktarsystemet fortsätter fungera optimalt trots att både miljön och kraven förändras.

  DrivePro® eftermontering

  Denna tjänst erbjuder smidig planering inför slutet av en produkts livslängd så att gamla produkter kan ersättas med nya modeller. I den här tjänsten ingår en undersökning av den nuvarande miljön, samt planering och leverans av lämpligt eftermonteringspaket till den befintliga miljön. Eftermonteringstjänsten minimerar inverkan på den befintliga verksamheten och utrustningen och gör det möjligt att förbättra verksamheten, energieffektiviteten och tillförlitligheten genom att se till att din omriktare är försedd med de allra senaste funktionerna och den modernaste tekniken.

  Fördelar:
  • Minimerar de negativa effekter som uttjänta produkter har på verksamhetens tillgänglighet.
  • Effektiviserar verksamheten och energianvändningen ytterligare genom att den senaste tekniken tillämpas i den befintliga omriktarlösningen.

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.224.111.99", "UserHostName": "54.224.111.99", "UserLanguages": null }